Warsztaty

Szyte na miarę

Spotkania integracyjne w studio, w plenerze
fot. materiały prasowe Malika współpracuje z firmami, które szukają możli­wości niekon­wencjon­alnej prezen­tacji swoich pro­duktów podczas spotkań kuli­narnych. Malika wraz z zespołem podróżuje ...więcej

W Gorącej atmosferze

W restauracji lub Państwa domu
fot. materiały prasowe Stworzyliśmy w naszej restau­racji miejsce, w którym pod czujnym okiem i w towarzystwie Maliki przy­go­tu­jecie Państwo kilku­daniowy posiłek przysłuchując się ...więcej

A może na ogniu?

W plenerze
fot. materiały prasowe Malika urodziła się w Afryce, w Algierii, a tam panuje kultura ognia. Uważa, że płomień ma moc łączenia, jest w tym niezwykła magia. Malika tworzy kolekcję doświadczeń ...więcej

 

 
FOT. JAGODA TONDERYS

Szyte na miarę

Spotkania integracyjne w studio, w plenerze

Malika współpracuje z firmami, które szukają możli­wości niekon­wencjon­alnej prezen­tacji swoich pro­duktów podczas spotkań kuli­narnych. Malika wraz z zespołem podróżuje po całej Polsce orga­nizując wyjątkowe wydarzenia, prezen­tując nie tylko techniki kuli­narne, ale również wiedzę z ety­mologii i kultury kulinarnej.Gotuje, prezentuje, opowiada.

  • Czy to głód napędza rozwój?
  • Rosół od rozsolić?
  • Jaka jest ety­mologia nazw ratatui i tapenada?

Sce­nariusz każdego wydarzenia pisany jest przez Malikę indy­wid­u­alnie pod kątem mar­ketingowych i wiz­erunk­owych potrzeb zlece­nio­dawcy z uwzględ­nieniem zain­tere­sowań i stopnia kuli­narnego zaawan­sowania zapraszanych gości: dzi­en­nikarzy, blogerów, gości indywidualnych…

  • warunki, termin i sce­nariusz do uzgodnienia
telefon kontaktowy e-mail kontaktoey
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe

W Gorącej atmosferze

W restauracji lub Państwa domu

Stworzyliśmy w naszej restau­racji miejsce, w którym pod czujnym okiem i w towarzystwie Maliki przy­go­tu­jecie Państwo kilku­daniowy posiłek przysłuchując się jed­nocześnie opowieściom „Gotując poroz­mawiamy o filologii kuli­narnej… serdecznie zapraszam. Malika”. Uwieńczeniem spotkania będzie wspólna degus­tacja przy­go­towanych dań, przy lampce wina.

wiec­zorami, w dni powszednie
na zapisy
do 10 osób dla gości indywidualnych

telefon kontaktowy e-mail kontaktoey
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe

A może na ogniu?

W plenerze

Malika urodziła się w Afryce, w Algierii, a tam panuje kultura ognia. Uważa, że płomień ma moc łączenia, jest w tym niezwykła magia. Malika tworzy kolekcję doświadczeń i wspomnień zain­spirowanych słońcem, ziemią, wodą, roz­grzanym powi­etrzem, a przede wszystkim ogniem. Ubiera je w przepisy i dania, których macie Państwa szansę spróbować już dzisiaj w jej gdyńskiej restau­racji lub podczas plen­erowych warsz­tatów, które prowadzi.

  • Pokazy plen­erowe z ele­mentami warsz­tatów kulinarnych
  • Spotkania inte­gra­cyjne dla firm – w miejscu wskazanym, dla dowolnej liczby osób
telefon kontaktowy e-mail kontaktoey
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe