0 Dostawa do domu!

Dostawa do domu!

Kuchnia afrykańska z dosta­wą do domu na tere­nie Gdy­ni w bez­piecz­nym i pro­stym opakowaniu. 

Zamówienia 
583 520 008

DaniaMięsnePrzystawkaWegeWrapZupa
Stopka strony
  1. Restau­ra­cja Malika
    +48 583 520 008
  2. Armii Krajowej 91
    81 – 395 Gdynia
    malika@​malika.​pl
website © jjmh.pl
Home